دلايل عمده آب آوردن زانو

مفصل زانو در حالت عادی کمتر از یک انس از نوعی مایع لیز و روان کننده در خود دارد. وارد شدن آسیب به زانو و التهاب آن موجب تجمع مقدار بیشتری از این مایع در زانو می شود. زمانی که این حالت اتفاق بیافتد مفصل زانو متورم و معمولا دردناک می شود. همچنین ممکن است […]

درد کشکک زانو به چه دلایلی ایجاد می‌شود؟

در بسیاری از موارد، درد کشکک زانو در اثر فعالیت فیزیکی سنگین که فشار زیادی روی زانو وارد کند مانند دویدن، اسکات زدن و بالا رفتن از پله ایجاد می‌شود. تغییر ناگهانی در فعالیت‌های فیزیکی نیز می‌تواند باعث درد کشکک زانو شود. این تغییر می‌تواند شامل افزایش تعداد دفعات تمرین ورزشی در هفته یا افزایش […]